Lejebetingelser

e-maerke-550x573Herunder finder du VILLA&CASA’s betingelser for leje af ferieboliger og praktisk information om booking af din feriebolig.
Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os på info@villacasa.dk eller ringe på telefon 29 42 00 76.

Garanti ved nedlukning
Skulle situationen med Covid-19 betyde, at Danmark eller Italien indfører restriktioner for rejser til Italien i perioden fra 1 måned før ankomstdagen og frem til ankomstdagen til boligen, vil det være muligt at få refunderet det fulde lejebeløb.
Alternativt vil man kunne flytte sin reservation (og ved lavere pris få refunderet forskellen – ved højere pris mod betaling af prisforskellen).
Ved restriktioner forstås lukning af den italienske destination fra enten officiel dansk (rød eller orange rejsevejledning) eller italiensk side, som betyder, at det ikke vil være muligt at komme frem til boligen. 

Se de gældende regler for rejser til Italien her  (Reopen-EU) og den danske rejsevejledning.

Du skal naturligvis stadig sikre dig, at din afbestillingsforsikring gælder, hvis du skulle blive syg eller der er andre forhold end coronarestriktioner, som gør at du bliver forhindret i at rejse.

(gælder nye bookinger foretaget efter 18/11-2020)

Generelle Bestemmelser

Bestilling og betaling
Senest 2 dage efter modtagelsen af bekræftelsen på lejemålet skal 25% af det totale lejebeløb (dog min.
1000 kr) være VILLA&CASA i hænde.
Herefter er bestillingen bindende.
Restbeløbet skal senest være indbetalt 60 dage før første lejedag.
Indbetales beløbet ikke, vil bestillingen automatisk blive annulleret, og første rate tilbagebetales ikke (men vi vil naturligvis sende en rykker, hvis vi ikke modtager jeres betaling).
Ved indbetalingen bekræfter I som lejere, at I er indforstået med oplysninger og betingelserne for lejemålet.

Sikker betaling
Du kan vælge at betale via din bank med en bankoverførsel.
Det er gratis og uden gebyr. Du har også mulighed for at betale for din feriebolig med dit kreditkort.
Ved betaling med kreditkort er der ikke noget gebyr.
Du betaler din faktura via bambora/epay, som udbyder sikker og krypteret on-line betaling.
OBS! Kontooverførsel er ikke dækket af indsigelsesordningen.

Lejeaftale

Ved slutbetaling af rejsen fremsender VILLA&CASA en lejeaftale, der fungerer som et bevis for den indgåede aftale mellem lejer og ejer, og som I skal fremvise ved ankomsten til ferieboligen. Lejeaftalen vil I modtage senest en måned før afrejse.
På lejeaftalen fremgår det ligeledes, hvordan I kommer frem til ferieboligen, ligesom der på aftalen vil være nummeret på VILLA&CASA’s repræsentant på stedet.
Skulle der være fejl i lejeaftalen, eller er der ikke medtaget særlige aftaler, skal det påtales ved modtagelsen af lejeaftalen.

Afbestillinger og ændringer
Et indgået lejemål kan opsiges indtil 60 dage før ankomstdato.
Kun en skriftlig opsigelse kan accepteres.
Ved opsigelse indtil 60 dage før lejestart vil det indbetalte beløb være tabt (25% af prisen).
Ved opsigelse eller ændring af lejemålet senere end 60 dage før ankomstdagen betragtes lejemålet som annulleret, og det samlede lejebeløb vil være tabt.

Det anbefales i denne forbindelse, at I undersøger om I gennem jeres husstandsforsikring har en afbestillingsforskikring.
Har I ikke det, anbefaler VILLA&CASA at I tegner en forsikring – skriv evt.
til os på info@villacasa.dk og få et tilbud.

Ankommer I senere eller rejser hjem tidligere end angivet i lejebeviset, skal det meddeles VILLA&CASA.
Det vil dog i denne forbindelse ikke give nogen form for refusion.
Alle ændringer i rejsetidspunkter skal meddeles VILLA&CASA.

På stedet
Ankomst til ferieboligen er normalt mellem kl.
15.00 og 19.00 lørdag eftermiddag, medmindre andet er aftalt.
Hvis I allerede nu ved, at ankomsten vil være senere, bedes I venligst informere os.
Det er ikke alle huse, hvor en ankomst efter kl.
20.00 vil være mulig, ligesom der kan være et tillæg ved ankomst efter kl.
20.00. Kontakt os venligst, hvis I ved, I ankommer sent.
I tilfælde af pludselig opstået forsinkelse er det vigtigt, at I straks meddeler dette direkte til husejer eller udlejningskontor.
De står desuden til rådighed, hvis I har spørgsmål ang.
lejemålet, som ikke kan løses på stedet eller hvis I har problemer med at finde frem til boligen.

Afrejse er normalt senest kl.
10.00 (medmindre andet er angivet).
Hvor slutrengøring er inkluderet, skal boligen skal efterlades i ryddelig stand inkl.
køkkenet (herunder at opvask er taget).

Reklamationer
Eventuelle mangler, klager eller reklamationer over ferieboligen skal meddeles VILLA&CASA’s repræsentant straks ved overtagelse og senest 24 timer efter ankomst, dog skal mangelfuld rengøring meldes ved overtagelsen.
Lejer er forpligtet til at give VILLA&CASA og dennes repræsentant på stedet en rimelig frist til at udbedre eventuelle mangler.
Hvis problemet mod forventning ikke kan løses tilfredsstillende, skal dette omgående meddeles VILLA&CASA.
Undlader lejer at kontakte VILLA&CASA eller vælger lejer at forlade lejeboligen, uden at meddele dette til VILLA&CASA, mistes retten til at påberåbe sig et erstatningskrav.
Alle krav mod VILLA&CASA reguleres efter dansk ret.
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til info@villacasa.dk.
Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Ankenævnet for Feriehusudlejning.
Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark.
Du finder klageportalen her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Depositum
Udlejer vil opkræve et depositum på stedet, som lægges i kontanter ved ankomsten (beløbet fremgår af prislisten).
Depositum tilbagebetales ved afrejse fratrukket udgifter til eventuelle skader på stedet.
Depositum er ejers sikkerhed for, at boligen efterlades i ryddelig stand, uden skader, og evt.
forbrug af el, telefon og vand er betalt inden afrejsen.

VILLA&CASA kan kun betragtes som formidler mellem feriehusejer og lejer og er ikke økonomisk ansvarlig for tvister, som måtte opstå mellem parterne.
Ved kontraktbrud fra feriehusejer eller fejl i reservationer eller lignende uforudsete hændelser forbeholder VILLA&CASA sig retten til at tilbagebetale det indbetalte beløb for lejeboligen eller bytte den lejede bolig med en anden.
Ved en højere pris vil der ikke være udgifter for lejer og modsat ved en lavere pris vil lejer få refunderet differencen jvf.
prislisten.

Udvidet ansvarsforsikringGouda-Udvidet1
Villa&Casa er forsikret gennem Gouda Rejseforsikring, hvor der er tegnet en udvidet ansvarsforsikring – police nr.
9999156 – som bl.a.
dækker ved leverandørsvigt, herunder konkurs hos en leverandør.

Priser
Priserne på VILLA&CASA’s hjemmeside er faste.
Der tages dog forbehold for tryk- og tastefejl.
Ved væsentlige kursændringer og ændrede skatte- og afgifter forbeholder VILLA&CASA sig ret til at hæve/sænke priserne tilsvarende.
Dette forhold giver ikke lejeren ret til at annullere lejemålet uden omkostninger.

Vedr.
tillæg for evt.
slutrengøring, forbrug af gas, el og vand (normalt forbrug), håndklæder og viskestykker – se venligst prislisten.
Forbrug af aircondition og opvarmning er kun inkluderet, hvis det er angivet i prislisten, ellers opkræves det på feriestedet.
Opladning af elbiler anses ikke som normalt forbrug og skal aftales inden ankomst og afregnes med udlejer, hvis opladning er mulig.
Ferieboligerne kan opkræve betaling for visse faciliteter som f.eks.
internet, mountainbikes, vaskeri og lign.
Standarden af de på stedet eksisterende faciliteter som f.eks.
tennisbaner, mountainbikes og lign.
kan ikke forventes af have en høj sportslig standard medmindre andet er angivet.

Italiensk lov foreskriver, at man bruger badehætte ved brug af swimmingpools – (dette krav håndhæves dog i praksis kun ved boliger, hvor offentligheden har adgang).
Øvrige regler vedr.
brug, åbningstider og opførsel i pools fås normalt på stedet, men hvis det ønskes, kan vi formidle denne information.
Swimmingpools kan i lav- og mellemsæson i perioder være lukkede pga.
dårligt vejr og lign., og vil ikke betyde en reduktion i lejeprisen.

Midlertidige nedbrud i elektronisk udstyr, vaskemaskine, internetforbindelse og lign. vil ikke vil betyde en reduceret lejepris.

Bestilling
Alle priser er inkl.
evt.
moms og andre afgifter.
Priserne er dagspriser.
Når du handler med villacasa.dk indgås aftaler på dansk.
Det er ikke muligt, at se tidligere ordrer ved login på websitet.
Hvis du ønsker, at modtage en kopi af din ordrebekræftelse, skal du sende en mail til info@villacasa.dk

Forsikring
VILLA&CASA kan ikke stilles til ansvar for skader overfor lejers person, ligesom VILLA&CASA heller ikke har tegnet nogen form for forsikring til dækning af skader på person eller ting under opholdet i forbindelse med lejemålet.
Som lejere er I ansvarlige for ferieboligen med inventar.
Skulle der opstå skader, er det jeres ansvar at kontakte udlejer og oplyse om skaderne.
Selvforvoldte skader skal erstattes inden afrejsen.
Bliver lejer forhindret i at udøve sin brugsret i henhold til lejeaftalen på grund af force majeure (krig, strejke, naturkatastrofer, radioaktivt nedfald, aflysninger og lignende) frigøres lejer ikke for betaling af lejen.

Husdyr
Husdyr må ofte medbringes i ferieboliger fra VILLA&CASA.
Det skal dog altid forespørges ved bestillingen og tilladelse skal gives fra ferieboligejer.
Husdyr, der medbringes uden tilladelse vil kunne betyde øjeblikkelig bortvisning.

Antal lejere
Ferieboligen må kun bebos af det aftalte antal personer (voksne + børn uanset alder).
Overtrædes dette vil det betyde ophævelse af lejeaftalen og bortvisning uden tilbagebetaling af lejen eller anden form for erstatning.

Fortrydelsesret
Der er ikke fortrydelsesret jf.
Forbrugeraftaleloven, således at afbestillingsreglerne ved de enkelte emner er gældende.

logo

CVR-nr: 34 13 99 38
 Strandbovej 77, 2650 Hvidovre 
info@villacasa.dk – Tel.
29 42 00 76
Bank: Danske Bank – Reg.nr.
4001 Kontonr.
11059953


Turistskat
Italienske kommuner har mulighed for at pålægge gæster i deres område en turistskat.
Mange kommuner har nu indført skatten, som det er pålagt udlejer at opkræve.
Typisk for ferieboliger er der tale om 0,5 – 1,5 euro pr.
person pr.
nat for personer over 10 – 14 år oftest i 5 – 7 nætter, men det kan variere fra kommune til kommune.
Det er dog ikke alle kommuner, som endnu har indført eller vil indføre skatten.
Vi har ikke angivet et beløb under de enkelte boliger, da det er den enkelte kommune, som fastsætter skatten, og den kan derfor ændres med kort varsel.
Hvis du ønsker at få oplyst den skat, som gælder lige nu, er du altid velkommen til at kontakte os.

Sådan booker du
Når du har sendt din booking-forespørgsel vil vi sende et svar på din booking hurtigst muligt, og ikke senere end 24 timer efter din bestilling – men ofte meget hurtigere.

Ved bestillinger foretaget lørdag efter kl.
15 kan svar på din bestilling dog forventes mandag formiddag, da det ikke er altid vi kan få fat på udlejer i weekenden.
Vi ved godt, at det kan virke lidt gammeldags, men mange af vores boliger er på landet i Italien, hvor udlejer ikke altid er ved computeren, og ofte modtager telefoniske reservationer, som lægges ind, når der er tid.

Har du spørgsmål, kan du ikke finde det, du søger eller vil du have et godt råd til din ferie, er du altid velkommen til at kontakte os på info@villacasa.dk

Persondatapolitik

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger

For at du kan indgå aftale med os på villacasa.dk, har vi brug for følgende oplysninger:

• Navn • Adresse • Telefonnummer • E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos villacasa.dk og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren for villacasa.dk har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige på villacasa.dk er Morten Olfert

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til villacasa.dk videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos villacasa.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen.
Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig.
Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til villacasa.dk via e-mail info@villacasa.dk.

Cookies
På villacasa.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser.

Logstatistik
Vi bruger en logstatistik på villacasa.dk hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.
Logstatistikken anvendes kun med det formål at optimere villacasa.dk.

Teknisk nødvendige cookies
Villa&Casa bruger cookies, som vi anvender til at genkende dig, når du besøger vores hjemmeside.
Derudover bruger vi et cookie-script til at se, om du er blevet informeret omkring hjemmesidens brug af cookies.
Dette gør vi for, at du undgår at skulle godkende vores brug af cookies hver gang, du besøger vores hjemmeside.

Marketing og optimeringscookies
Vi anvender disse cookies for at få en optimal drift af vores hjemmeside.
Dette gælder blandt andet Google Analytics, som vi bruger til at analysere, hvordan du anvender villacasa.dk.
De indsamlede oplysninger bliver sendt og gemt på Googles servere.


logo

CVR-nr: 34 13 99 38
Strandbovej 77, 2650 Hvidovre
info@villacasa.dk
Tel.
29 42 00 76
Bank: Danske Bank – Reg.nr.
4001 Kontonr.
11059953